Rozród i położnictwo

 • diagnostyka ciąży

 • patologia ciąży

 • pomoc porodowa

 • ginekologia

 • choroby narządów rozrodczych

 • zaburzenia płodności

 • choroby gruczołów sutkowych i zaburzenia laktacji

 • guzy gruczołów sutkowych

 • ciąża urojona

 • zachowawcze leczenie ropomacicza

 • ustalanie optymalnego terminu krycia (unasienienia)

 • unasienianie suk

 • opieka nad ciążą zagrożoną

 • opieka nad noworodkiem

 • choroby noworodków

 • andrologia: badanie samców, ocena nasienia

 • antykoncepcja u samic i samców

 • USG w zakresie ginekologii i położnictwa

 • zabiegi chirurgiczne: cięcie cesarskie, sterylizacja (kastracja) samic i samców

 • operacje ginekologiczne

 • badania hormonalne

O Nas

Zapraszamy do przychodni w Piasecznie.  Dzięki Państwa współpracy rozwinęliśmy zakres naszych usług i staliśmy się znanym w całej Polsce ośrodkiem diagnostycznym i terapeutycznym.

Read more....