SATIETY WEIGHT MANAGEMENT

Zapraszamy do zakupu karmy odchudzającej
SATIETY WEIGHT MANAGEMENT firmy Royal Canin
przeznaczonej do zmniejszenia nadmiernej masy ciała naszych pupili.

 

Dieta sprzyja produkcji moczu, którego środowisko jest niekorzystne do powstawania zarówno kryształów struwitowych, jak i szczawianowo- wapniowych oraz wspomaga bezpieczną utratę masy ciała i pomaga ograniczyć ponowne tycie. 

weight-management-satiety-cat-dry-packshot
weight-management-satiety-dog-dry-packshot
 

Zapraszamy

Koronawirus (COVID-19)

UWAGA - Koronawirus (COVID-19)
 

W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia wirusowego uprzejmie prosimy o zamawianie leków, preparatów na odrobaczanie, preparatów przeciwkleszczowych, karm drogą telefoniczną, sms-ową lub mailową.
 

Aby ograniczyć długość wzajemnego kontaktu bezpośredniego, pracownik lecznicy będzie informował telefonicznie kiedy zamówienie jest do odbioru. Tym sposobem czas przebywania w lecznicy ograniczymy tylko do uiszczenia opłaty za zamówiony towar.

Dbajmy o siebie nawzajem!

 
Koronawirus_COVID-19.png

RODO

Dzień dobry,

Uprzejmie informujemy, że dostosowaliśmy zasady przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do nowych przepisów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (zwane potocznie RODO)

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Przychodnia Weterynaryjna Sylwester Zając z siedzibą przy ul. Łabędziej 23, w Piasecznie (kod pocztowy: 05-500).

2. Celem zbierania danych jest zapewnienie możliwości korzystania z bazy danych klientów Przychodni.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z bazy danych klientów Przychodni.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, w tym do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, oraz nie będą podlegały profilowaniu. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 99 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.


DEKLARACJA

Ja, niżej podpisany/a, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach zapewnienia możliwości korzystania z bazy danych klientów Przychodni Weterynaryjnej ul. Łabędzia 23 zgodnie z klauzulą informacyjna zgodna z RODO zamieszczoną na stronie www.vetlabedzia.pl.

Data i podpis: ………………………………………………………………………………………………..

Grafik dyżurów lekarzy - maj 2020

LEKARZE


Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Niedziela

        1
RG (10-14)
2
RG (10-14)
3
RG (10-14)

4
ŁB (09-21)
5
RG (09-15)
MK (15-21)
6
RG (09-15)
ŁB (15-21)
7
ŁB (09-15)
MK (15-21)

8
RG (09-21)
9
MK (10-18)
10
MK (10-17)
11
ŁB (09-21)
12
RG (09-15)
MK (15-21)
13
RG (09-15)
ŁB (15-21)
14
ŁB (09-15)
MK (15-21)

15
RG (09-21)
16
ŁB (10-18)
17
ŁB (10-17)
18
ŁB (09-21)
19
RG (09-15)
MK (15-21)
20
RG (09-15)
ŁB (15-21)
21
ŁB (09-15)
MK (15-21)

22
RG (09-21)
23
MK (10-18)
24
MK (10-17)
25
ŁB (09-21)
26
RG (09-15)
MK (15-21)
27
RG (09-15)
ŁB (15-21)
28
ŁB (09-15)
MK (15-21)

29
RG (09-21)
30
ŁB  (10-18)
31
ŁB  (10-17)

TECHNICY/STAŻYŚCI


Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Niedziela

        1
MD (10-14)
 2
MD (10-14)
3
MD (10-14)

 
KZ (09-15)
KT (16-21)

5
KT (09-15)
KZ (17-21)
6
KZ (09-15)
KT (16-21) 
7
KT (09-15)
KZ (15-21)
8
MD (09-21)
9
KZ (10-18)
10
KZ (10-17)
11
KZ (09-15)
KT (16-21)
12
KT (09-15)
KZ (17-21)
13
KZ (09-15)
KT (16-21)
14
KT (09-15) 
KZ (15-21)
15
KT (09-15)
MD (15-21)

16
KT (10-18)
17
KT (10-17)
18
KZ (09-15)
KT (16-21)
19
KT (09-15)
KZ (17-21)
20
KZ (09-15)
KT (16-21)
21
KT (09-15)
KZ (15-21)
22
KT (09-21)


23  
MD (10-18)
24  
MD (10-17)
25
KZ (09-15)
KT (16-21)
26
KT (09-15)
KZ (17-21)
27
KZ (09-15)
KT (16-21)
28
KT (09-15)
KZ (15-21)
29
KT (09-15)
MD (15-21)

30
KT (10-18)
31
KT (10-17)


 
Lekarze:                                             Technicy:                                          Stażyści:

  ŁB  - Łukasz Bęben                                               KZ - Karolina Życka (strzyżenia)                         MD - Marta Dadun

  MK - Magdalena Krasuska                                    KT - Karolina Tomaka

  RG - Roman Goncharuk

O Nas

Zapraszamy do przychodni w Piasecznie.  Dzięki Państwa współpracy rozwinęliśmy zakres naszych usług i staliśmy się znanym w całej Polsce ośrodkiem diagnostycznym i terapeutycznym.

Read more....