Kardiologia

         Badanie kardiologiczne jest to badanie serca zarówno pod względem budowy anatomicznej jak i funkcjonalności bodźcoprzewodzącej. Badanie echokardiograficzne to diagnostyka umożliwiająca zobrazowanie i pomiar poszczególnych struktur mięśnia sercowego, oraz budowę aparatu zastawkowego. Dzięki temu badaniu możliwe jest wykrycie wad rozwojowych i chorób nabytych serca. 

         Badanie EKG służy do wykrywania wszelkiego rodzaju arytmii i innych anomalii przewodzenia w mięśniu sercowym. Pośrednio badanie kardiologiczne wraz z pomiarem ciśnienia jest niezbędne w diagnostyce chorób układu oddechowego i nerek. Wynika to ze zmian w oporach naczyniowych na terenie organizmu. 

         Ważnym aspektem tego badania jest przygotowanie do zabiegów operacyjnych - kontrola kardiologiczna i często stabilizacja krążenia jest niezbędna przed znieczuleniem pacjenta.

         Okazuje się, że wielu pacjentów nie wykazuje objawów kardiologicznych, ponieważ znajdują się w fazie kompensacyjnej. Namawiamy na korzystanie z tych badań, gdyż wczesne wykrycie i leczenie wydłuża czas i komfort życia.

Badania kardiologiczne oraz USG wykonuje po wcześniejszym umówieniu 

                        lek.wet. Magdalena Jaśkiewicz.

O Nas

Zapraszamy do przychodni w Piasecznie.  Dzięki Państwa współpracy rozwinęliśmy zakres naszych usług i staliśmy się znanym w całej Polsce ośrodkiem diagnostycznym i terapeutycznym.

Read more....