Dyżury wakacyjne

W związku z wakacjami i urlopami w najbliższym tygodniu zmieniamy trochę godziny pracy lecznicy.

 

W czwartek 05 lipca i piątek 06 lipca przychodnia będzie czynna od godziny 11.00 do godziny 19.00.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

RODO

Dzień dobry,

Uprzejmie informujemy, że dostosowaliśmy zasady przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do nowych przepisów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (zwane potocznie RODO)

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Przychodnia Weterynaryjna Sylwester Zając z siedzibą przy ul. Łabędziej 23, w Piasecznie (kod pocztowy: 05-500).

2. Celem zbierania danych jest zapewnienie możliwości korzystania z bazy danych klientów Przychodni.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z bazy danych klientów Przychodni.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, w tym do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, oraz nie będą podlegały profilowaniu. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 99 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.


DEKLARACJA

Ja, niżej podpisany/a, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach zapewnienia możliwości korzystania z bazy danych klientów Przychodni Weterynaryjnej ul. Łabędzia 23 zgodnie zklauzulą informacyjna zgodna z RODO zamieszczoną na stronie www.vetlabedzia.pl.

Data i podpis: ………………………………………………………………………………………………..

DEKLARACJA

Ja, niżej podpisany/a, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach zapewnienia możliwości korzystania z bazy danych klientów Przychodni Weterynaryjnej ul. Łabędzia 23 zgodnie zklauzulą informacyjna zgodna z RODO zamieszczoną na stronie www.vetlabedzia.pl.

Data i podpis: ………………………………………………………………………………………………..

DEKLARACJA

Ja, niżej podpisany/a, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach zapewnienia możliwości korzystania z bazy danych klientów Przychodni Weterynaryjnej ul. Łabędzia 23 zgodnie zklauzulą informacyjna zgodna z RODO zamieszczoną na stronie www.vetlabedzia.pl.

Data i podpis: ………………………………………………………………………………………………..

DEKLARACJA

Ja, niżej podpisany/a, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach zapewnienia możliwości korzystania z bazy danych klientów Przychodni Weterynaryjnej ul. Łabędzia 23 zgodnie zklauzulą informacyjna zgodna z RODO zamieszczoną na stronie www.vetlabedzia.pl.

Data i podpis: ………………………………………………………………………………………………..

Skrócone godziny pracy.

W dniu

20.05.2018 (Zielone Świątki) przychodnia czynna w godz. 10.00 - 13.00

21.05.2018 (poniedziałek) przychodnia czynna w godz. 09.00 - 19.00.

Przepraszamy..

Wkrótce otwarcie!

W najbliższy poniedziałek chcemy wystartować z nowym gabinetem.

W związku z tym przez najbliższe 2 tygodnie mamy dla wszystkich naszych pacjentów gratisowe obcinanie pazurków.

Zapraszamy wszystkich do odwiedzin... :-)

ZMIENIAMY SIĘ DLA WAS...

ZMIENIAMY SIĘ DLA WAS !!!
Z przyjemnością informujemy, że wkrótce zakończy się remont Przychodni Łabędzia i udostępnimy do Państwa dyspozycji nowy gabinet, który niewątpliwie wpłynie na zwiększenie komfortu naszych pacjentów.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom zmieniamy również czas pracy Przychodni.
Od 1 maja 2018 roku obowiązywać będą następujące godziny przyjęć:
poniedziałek – piątek     09.00 - 21.00
sobota                           10.00 - 18.00
niedziela                        10.00 - 17.00
dni wolne i święta          10.00 - 13.00

Informujemy również, że dostępne będą w Przychodni porady ortopedyczne, których będzie udzielał chirurg ortopeda lek. wet. Stanisław Leżański - który zawodzie pracuje już ponad 25 lat, z czego połowę swojej kariery spędził we Francji. Wizyty po wcześniejszym umówieniu.

Do Państwa dyspozycji udostępnimy również wysokiej klasy cyfrowy aparat rentgenowski, który będzie pomocny przy diagnozowaniu naszych pacjentów. Badania RTG będą dostępne w godzinach pracy Przychodni.

Zapraszamy również do korzystania z usług fryzjersko- kosmetycznych, których profesjonalne wykonanie powierzyliśmy tech. wet. Karolinie Życkiej. Usługi po wcześniejszym umówieniu.

Święta wielkanocne

W dni świąteczne lecznica będzie czynna:
SOBOTA 31.03.18 10.00 - 15.00
NIEDZIELA 01.04.18 10.00 - 14.00
PONIEDZIAŁEK 02.04.18 10.00 - 14.00
Przepraszamy..

O Nas

Zapraszamy do przychodni w Piasecznie.  Dzięki Państwa współpracy rozwinęliśmy zakres naszych usług i staliśmy się znanym w całej Polsce ośrodkiem diagnostycznym i terapeutycznym.

Read more....