Święto Trzech Króli

 

W dniu 06.01.2019 przychodnia będzie czynna w godzinach 

 

 10.00 – 13.00

 

 

 

 

 

 

.

Święto Zmarłych

W czasie świąt przychodnia będzie czynna w godzinach:

01.11.2018 (Święto Zmarłych)      10.00 - 13.00

02.11.2018 (Dzień Zaduszny)       12.00 - 19.00

Godziny pracy

W Święto 15.08.2018 przychodnia

będzie czynna w godzinach 

10.00 - 13.00

Przepraszamy...

Dyżury wakacyjne

W związku z wakacjami i urlopami w najbliższym tygodniu zmieniamy trochę godziny pracy lecznicy.

 

W czwartek 05 lipca i piątek 06 lipca przychodnia będzie czynna od godziny 11.00 do godziny 19.00.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

RODO

Dzień dobry,

Uprzejmie informujemy, że dostosowaliśmy zasady przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do nowych przepisów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (zwane potocznie RODO)

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Przychodnia Weterynaryjna Sylwester Zając z siedzibą przy ul. Łabędziej 23, w Piasecznie (kod pocztowy: 05-500).

2. Celem zbierania danych jest zapewnienie możliwości korzystania z bazy danych klientów Przychodni.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z bazy danych klientów Przychodni.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, w tym do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, oraz nie będą podlegały profilowaniu. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 99 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.


DEKLARACJA

Ja, niżej podpisany/a, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach zapewnienia możliwości korzystania z bazy danych klientów Przychodni Weterynaryjnej ul. Łabędzia 23 zgodnie zklauzulą informacyjna zgodna z RODO zamieszczoną na stronie www.vetlabedzia.pl.

Data i podpis: ………………………………………………………………………………………………..

DEKLARACJA

Ja, niżej podpisany/a, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach zapewnienia możliwości korzystania z bazy danych klientów Przychodni Weterynaryjnej ul. Łabędzia 23 zgodnie zklauzulą informacyjna zgodna z RODO zamieszczoną na stronie www.vetlabedzia.pl.

Data i podpis: ………………………………………………………………………………………………..

DEKLARACJA

Ja, niżej podpisany/a, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach zapewnienia możliwości korzystania z bazy danych klientów Przychodni Weterynaryjnej ul. Łabędzia 23 zgodnie zklauzulą informacyjna zgodna z RODO zamieszczoną na stronie www.vetlabedzia.pl.

Data i podpis: ………………………………………………………………………………………………..

DEKLARACJA

Ja, niżej podpisany/a, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach zapewnienia możliwości korzystania z bazy danych klientów Przychodni Weterynaryjnej ul. Łabędzia 23 zgodnie zklauzulą informacyjna zgodna z RODO zamieszczoną na stronie www.vetlabedzia.pl.

Data i podpis: ………………………………………………………………………………………………..

Skrócone godziny pracy.

W dniu

20.05.2018 (Zielone Świątki) przychodnia czynna w godz. 10.00 - 13.00

21.05.2018 (poniedziałek) przychodnia czynna w godz. 09.00 - 19.00.

Przepraszamy..

O Nas

Zapraszamy do przychodni w Piasecznie.  Dzięki Państwa współpracy rozwinęliśmy zakres naszych usług i staliśmy się znanym w całej Polsce ośrodkiem diagnostycznym i terapeutycznym.

Read more....